Skip to main content

Przetwarzanie danych osobistych

Dokument ten został przygotowany przez autora stron internetowych Naturalpack.cz i reguluje reguły przetwarzania danych osobistych osób trzecich („Użytkownicy”) przy wykorzystaniu stron internetowych Naturalpack.cz („Strony”).

Cele przetwarzania danych osobistych

Naturalpack.cz przetwarza dane osobiste Użytkowników w celu:

 • realizacji praw i obowiązków Naturalpack.cz i Użytkowników, związanych z wykorzystaniem Stron;
 • identyfikacji podstawowej Użytkownika podczas jego logowania do Stron; i
 • komunikacji z Użytkownikami, łącznie przesyłania komunikatów handlowych.

Zakres przetwarzania danych osobistych

Naturalpack.cz nie przetwarza żadnych danych osobistych Użytkowników poza tymi, które:

 • są dobrowolnie przekazane do przetwarzania przez samego Użytkownika, i to zawsze na podstawie ich dobrowolnej zgody; i
 • Naturalpack.cz jest upoważniony i zobowiązany przetworzyć w zgodzie ze stosownymi przepisami prawnymi.
 • Strony można przez to odwiedzać także anonimowo.

Mimo wszystko, jeżeli Użytkownik zdecyduje się zarejestrować na Stronach (np. w celu uzyskiwania informacji, które są dla anonimowych użytkowników Stron niedostępne), Naturalpack.cz przetwarza dane osobiste standardowo w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mailowego. Na tak zarejestrowany adres e-mailowy Naturalpack.cz może sporadycznie wysyłać do Użytkownika komunikaty handlowe w celu wspierania produktów lub usług.

Sposób przetwarzania danych osobistych

Naturalpack.cz przetwarza dane osobiste Użytkowników w postaci elektronicznej, zazwyczaj bezpośrednio za pośrednictwem Stron.

Czas przetwarzania danych osobistych

Naturalpack.cz przetwarza dane osobiste Użytkowników tylko na czas niezbędny, wg stosownych przepisów prawnych, w ramach realizacji celów przetwarzania podanych powyżej.

Udostępnienie danych osobistych stronom trzecim

Naturalpack.cz nie udostępnia danych osobistych Użytkowników stronom trzecim, z wyjątkiem:

 • trzecich stron, które podzielają się na rozwoju, eksploatacji i utrzymaniu Stron; i
 • wypadków, kiedy Naturalpack.cz jest zobowiązany, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, takie dane osobiste stosownej stronie trzeciej udostępnić; i to pod warunkiem, że omówione strony trzecie będą takie dane osobiste również przechowywały jako poufne i zapobiegały będą ich nadużywaniu.
 • Nieosobiste informacje identyfikacyjne Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim do celów marketingowych lub reklamowych.

Ciasteczka i gromadzenie danych anonimowych

Naturalpack.cz zwraca niniejszym Użytkownikowi uwagę na to, że z powodu poprawienia funkcjonalności i utrzymania Stron, a równocześnie w celu wzrostu komfortu świadczonych usług, Naturalpack.cz może analizować, gromadzić i przetwarzać niektóre anonimowe dane statystyczne Użytkownika, które zaistnieją podczas wykorzystania Stron. W tym celu Naturalpack.cz wykorzystuje do prowadzenia Stron tzw. ciasteczka.

Ciasteczka to małe pliki danych, które są podczas odwiedzania stron internetowych zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w komputerze, tablecie lub smartphonie). Ciasteczka służą do tego, by dana strona internetowa rozpoznała Użytkownika i umożliwiła mu wyższy komfort użytkowania. Informacje zapisywane za pośrednictwem ciasteczek zawierają m.in. adres IP, rodzaj wykorzystywanej wyszukiwarki, operatora łącza internetowego, odwiedzane strony internetowe, czas spędzony przy odwiedzeniu takich stron, reklamy wyświetlane przez użytkownika lub informacje, które użytkownik na odwiedzonych stronach internetowych podał.

Użytkownicy przyjmują powyższe informacje do wiadomości i z powyżej podaną treścią Reguł dotyczącą przetwarzania danych osobistych się zgadzają.

Przetwarzanie danych osobistych

Dokument ten został przygotowany przez autora stron internetowych Naturalpack.cz i reguluje reguły przetwarzania danych osobistych osób trzecich („Użytkownicy”) przy wykorzystaniu stron internetowych Naturalpack.cz („Strony”).

Cele przetwarzania danych osobistych

Naturalpack.cz przetwarza dane osobiste Użytkowników w celu:

 • realizacji praw i obowiązków Naturalpack.cz i Użytkowników, związanych z wykorzystaniem Stron;
 • identyfikacji podstawowej Użytkownika podczas jego logowania do Stron; i
 • komunikacji z Użytkownikami, łącznie przesyłania komunikatów handlowych.

Zakres przetwarzania danych osobistych

Naturalpack.cz nie przetwarza żadnych danych osobistych Użytkowników poza tymi, które:

 • są dobrowolnie przekazane do przetwarzania przez samego Użytkownika, i to zawsze na podstawie ich dobrowolnej zgody; i
 • Naturalpack.cz jest upoważniony i zobowiązany przetworzyć w zgodzie ze stosownymi przepisami prawnymi.
 • Strony można przez to odwiedzać także anonimowo.

Mimo wszystko, jeżeli Użytkownik zdecyduje się zarejestrować na Stronach (np. w celu uzyskiwania informacji, które są dla anonimowych użytkowników Stron niedostępne), Naturalpack.cz przetwarza dane osobiste standardowo w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mailowego. Na tak zarejestrowany adres e-mailowy Naturalpack.cz może sporadycznie wysyłać do Użytkownika komunikaty handlowe w celu wspierania produktów lub usług.

Sposób przetwarzania danych osobistych

Naturalpack.cz przetwarza dane osobiste Użytkowników w postaci elektronicznej, zazwyczaj bezpośrednio za pośrednictwem Stron.

Czas przetwarzania danych osobistych

Naturalpack.cz przetwarza dane osobiste Użytkowników tylko na czas niezbędny, wg stosownych przepisów prawnych, w ramach realizacji celów przetwarzania podanych powyżej.

Udostępnienie danych osobistych stronom trzecim

Naturalpack.cz nie udostępnia danych osobistych Użytkowników stronom trzecim, z wyjątkiem:

 • trzecich stron, które podzielają się na rozwoju, eksploatacji i utrzymaniu Stron; i
 • wypadków, kiedy Naturalpack.cz jest zobowiązany, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, takie dane osobiste stosownej stronie trzeciej udostępnić; i to pod warunkiem, że omówione strony trzecie będą takie dane osobiste również przechowywały jako poufne i zapobiegały będą ich nadużywaniu.
 • Nieosobiste informacje identyfikacyjne Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim do celów marketingowych lub reklamowych.

Ciasteczka i gromadzenie danych anonimowych

Naturalpack.cz zwraca niniejszym Użytkownikowi uwagę na to, że z powodu poprawienia funkcjonalności i utrzymania Stron, a równocześnie w celu wzrostu komfortu świadczonych usług, Naturalpack.cz może analizować, gromadzić i przetwarzać niektóre anonimowe dane statystyczne Użytkownika, które zaistnieją podczas wykorzystania Stron. W tym celu Naturalpack.cz wykorzystuje do prowadzenia Stron tzw. ciasteczka.

Ciasteczka to małe pliki danych, które są podczas odwiedzania stron internetowych zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w komputerze, tablecie lub smartphonie). Ciasteczka służą do tego, by dana strona internetowa rozpoznała Użytkownika i umożliwiła mu wyższy komfort użytkowania. Informacje zapisywane za pośrednictwem ciasteczek zawierają m.in. adres IP, rodzaj wykorzystywanej wyszukiwarki, operatora łącza internetowego, odwiedzane strony internetowe, czas spędzony przy odwiedzeniu takich stron, reklamy wyświetlane przez użytkownika lub informacje, które użytkownik na odwiedzonych stronach internetowych podał.

Użytkownicy przyjmują powyższe informacje do wiadomości i z powyżej podaną treścią Reguł dotyczącą przetwarzania danych osobistych się zgadzają.