Skip to main content

Warunki wykorzystania stron internetowych Natural Pack group

Dokument ten został przygotowany przez autora stron internetowych Naturalpack.cz i reguluje reguły wykorzystania stron internetowych Naturalpack.cz („Strony”) przez osoby trzecie („Użytkownicy”).

Przed wykorzystaniem Stron Użytkownik powinien się najpierw zapoznać z poniższymi regułami dotyczącymi ich wykorzystania („Reguły”). Jeżeli Użytkownik nie będzie się zgadzał z treścią Reguł, powinien Strony opuścić i dalej ich nie używać, ponieważ wykorzystanie Stron Naturalpack.cz przez Użytkownika automatycznie kojarzone jest z wyrażeniem jego zgody z Regułami.

Własność treści Stron

Właścicielem i operatorem stron internetowych Natural Pack group s.r.o. jest spółka Natural Pack group s.r.o Na Stronach mogą być opublikowane informacje przekazane Naturalpack.cz przez kontrahentów, będące ich własnością.

Ograniczenia wykorzystania treści Stron

Użytkownicy nie są bez zgody Naturalpack.cz upoważnieni do:

 • archiwacji, powielania lub przekazywania jakimkolwiek osobom trzecim jakichkolwiek informacji podanych na Stronach; lub
 • wykorzystania treści Stron do systematycznego opracowania, łączenia z innymi utworami autorskimi, tworzenia bazy danych lub czynności innych niż przeglądanie Stron do użytku osobistego Użytkownika.
 • Wykorzystanie Stron przez Użytkownika w innym zakresie niż do potrzeb osobistych jest nieuzasadnionym naruszeniem praw Naturalpack.cz, a równocześnie może być także nieuzasadnionym naruszeniem praw osób trzecich przekazujących informacje, które są za pośrednictwem Stron publikowane i rozpowszechniane.

Użytkownicy nie mogą:

 • ingerować do technicznego wykonania Stron lub ich treści; i
 • używać informacji tu podanych w sprzeciwie z obowiązującymi prawami i przepisami.

Wyłączenie odpowiedzialności

Każdy Użytkownik używa Strony na własne niebezpieczeństwo. Mimo, że treść Stron została uzyskana ze źródeł, które autor uważa za niezawodne i wiarygodne, Naturalpack.cz nie odpowiada za:

 • aktualność, zupełność, prawdziwość, terminowość i poprawność jakichkolwiek informacji, danych i oświadczeń znajdujących się na Stronach, które są uzyskiwane z publicznie dostępnych źródeł, lub zostały przekazane przez strony trzecie (np. ewentualne zwłoki przy wyświetlaniu aktualnych kursów instrumentów inwestycyjnych notowanych na rynkach zagranicznych);
 • jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, spowodowane w konsekwencji tymczasowej i trwałej niemożliwości wykorzystania ich treści;
 • prawdziwość, treść i formę reklamy osób trzecich na Stronach;
 • obowiązki osób trzecich, które oferują swoje usługi za pośrednictwem Stron; i
 • treść stron internetowych, na które prowadzą linki ze Stron.

Naturalpack.cz nie gwarantuje bezbłędnej i nieustannej działalności Stron.

Kontakt w celu rozwiązania trudności w razie nie działania Stron lub w celu niekomercyjnego wykorzystania ich treści

W razie trudności technicznych przy wykorzystywaniu Stron lub zainteresowania o niekomercyjne wykorzystanie informacji podanych na Stronach, Użytkownik może się zwrócić do administratora Stron za pośrednictwem adresu e-mailowego info@naturalpack.cz

Charakter informacyjny Stron

Informacje podane na Stronach mają charakter wyłącznie informacyjny. Jeżeli nie wynika z treści Stron inaczej, informacje opublikowane na Stronach nie są doradztwem prawnym, podatkowym ani też inwestycyjnym, poleceniem inwestycyjnym czy też analizą możliwości inwestycyjnych, i nie można ich uważać za propozycję zawarcia umowy.

Możliwości zmian Stron lub Reguł dokonywanych w sposób jednostronny

Naturalpack.cz zastrzega sobie prawo kiedykolwiek, bez uprzedzenia Użytkowników, do zmiany lub usunięcia części treści Stron. Naturalpack.cz zastrzega sobie też prawo kiedykolwiek, bez uprzedzenia Użytkowników, do zmiany Reguł. Jakakolwiek zmiana Reguł staje się w związku z Użytkownikiem skuteczna w chwili opublikowania nowej wersji Reguł na Stronach.

Warunki wykorzystania stron internetowych Natural Pack group

Dokument ten został przygotowany przez autora stron internetowych Naturalpack.cz i reguluje reguły wykorzystania stron internetowych Naturalpack.cz („Strony”) przez osoby trzecie („Użytkownicy”).

Przed wykorzystaniem Stron Użytkownik powinien się najpierw zapoznać z poniższymi regułami dotyczącymi ich wykorzystania („Reguły”). Jeżeli Użytkownik nie będzie się zgadzał z treścią Reguł, powinien Strony opuścić i dalej ich nie używać, ponieważ wykorzystanie Stron Naturalpack.cz przez Użytkownika automatycznie kojarzone jest z wyrażeniem jego zgody z Regułami.

Własność treści Stron

Właścicielem i operatorem stron internetowych Natural Pack group s.r.o. jest spółka Natural Pack group s.r.o Na Stronach mogą być opublikowane informacje przekazane Naturalpack.cz przez kontrahentów, będące ich własnością.

Ograniczenia wykorzystania treści Stron

Użytkownicy nie są bez zgody Naturalpack.cz upoważnieni do:

 • archiwacji, powielania lub przekazywania jakimkolwiek osobom trzecim jakichkolwiek informacji podanych na Stronach; lub
 • wykorzystania treści Stron do systematycznego opracowania, łączenia z innymi utworami autorskimi, tworzenia bazy danych lub czynności innych niż przeglądanie Stron do użytku osobistego Użytkownika.
 • Wykorzystanie Stron przez Użytkownika w innym zakresie niż do potrzeb osobistych jest nieuzasadnionym naruszeniem praw Naturalpack.cz, a równocześnie może być także nieuzasadnionym naruszeniem praw osób trzecich przekazujących informacje, które są za pośrednictwem Stron publikowane i rozpowszechniane.

Użytkownicy nie mogą:

 • ingerować do technicznego wykonania Stron lub ich treści; i
 • używać informacji tu podanych w sprzeciwie z obowiązującymi prawami i przepisami.

Wyłączenie odpowiedzialności

Każdy Użytkownik używa Strony na własne niebezpieczeństwo. Mimo, że treść Stron została uzyskana ze źródeł, które autor uważa za niezawodne i wiarygodne, Naturalpack.cz nie odpowiada za:

 • aktualność, zupełność, prawdziwość, terminowość i poprawność jakichkolwiek informacji, danych i oświadczeń znajdujących się na Stronach, które są uzyskiwane z publicznie dostępnych źródeł, lub zostały przekazane przez strony trzecie (np. ewentualne zwłoki przy wyświetlaniu aktualnych kursów instrumentów inwestycyjnych notowanych na rynkach zagranicznych);
 • jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, spowodowane w konsekwencji tymczasowej i trwałej niemożliwości wykorzystania ich treści;
 • prawdziwość, treść i formę reklamy osób trzecich na Stronach;
 • obowiązki osób trzecich, które oferują swoje usługi za pośrednictwem Stron; i
 • treść stron internetowych, na które prowadzą linki ze Stron.

Naturalpack.cz nie gwarantuje bezbłędnej i nieustannej działalności Stron.

Kontakt w celu rozwiązania trudności w razie nie działania Stron lub w celu niekomercyjnego wykorzystania ich treści

W razie trudności technicznych przy wykorzystywaniu Stron lub zainteresowania o niekomercyjne wykorzystanie informacji podanych na Stronach, Użytkownik może się zwrócić do administratora Stron za pośrednictwem adresu e-mailowego info@naturalpack.cz

Charakter informacyjny Stron

Informacje podane na Stronach mają charakter wyłącznie informacyjny. Jeżeli nie wynika z treści Stron inaczej, informacje opublikowane na Stronach nie są doradztwem prawnym, podatkowym ani też inwestycyjnym, poleceniem inwestycyjnym czy też analizą możliwości inwestycyjnych, i nie można ich uważać za propozycję zawarcia umowy.

Możliwości zmian Stron lub Reguł dokonywanych w sposób jednostronny

Naturalpack.cz zastrzega sobie prawo kiedykolwiek, bez uprzedzenia Użytkowników, do zmiany lub usunięcia części treści Stron. Naturalpack.cz zastrzega sobie też prawo kiedykolwiek, bez uprzedzenia Użytkowników, do zmiany Reguł. Jakakolwiek zmiana Reguł staje się w związku z Użytkownikiem skuteczna w chwili opublikowania nowej wersji Reguł na Stronach.