Skip to main content

Villkor för användning av webbplatsen Natural Pack group

Detta dokument har utarbetats av Naturalpack.cz webbsidors upphovsman och det reglerar användning av webbsidorna Naturalpack.cz („Webbplatsen“) av tredje part (“Användare”).

Du bör noga läsa igenom dessa villkor för användning („Villkor“) innan du som Användare besöker Webbplatsen. Om du inte godkänner Villkoren bör du lämna Webbplatsen och inte fortsätta att använda den, eftersom i och med att Användaren besöker Webbplatsen godkänner denne samtidigt nedanstående villkor av Webbplatsen Naturalpack.cz.

Äganderätt till webbplatsens innehåll

Webbplatsen Naturalpack.cz ägs och drivs av bolaget Natural Pack group s.r.o. Webbplatsen kan också innehålla information som tillhandahålls av Naturalpack.cz avtalspartners, denna information ägs i så fall av dessa enheter.

Begränsningar avseende användandet av webbplatsen

Användarna har inte rätt att utan tillstånd från Naturalpack.cz:

 • arkivera, distribuera eller kommunicera information som finns på Webbplatsen till tredje part; eller
 • använda Webbplatsens innehåll för systematisk bearbetning, länka den med andra upphovsmäns verk, skapa databaser eller utföra andra aktiviteter än att visa Webbplatsen för Användarens personliga användning.
 • Användning av Webbplatsen av Användaren om hans/hennes personliga användning är en obehörig störning av Naturalpack.cz rättigheter och samtidigt kan det också vara otillåten störning av rättigheter av tredje part som tillhandahåller information som är tillgänglig och sprids via Webbplatsen.

 

 

Användare får inte:

 • påverka det tekniska genomförandet av webbplatsen eller innehållet; och
 • använda informationen på Webbplatsen i strid med gällande lagar.

Ansvarsbegränsning

Du förstår uttryckligen att din användning av Webbplatsen sker helt på egen risk. Även om innehållet av Webbplatsen har erhållits från källor som vi anser vara tillförlitliga och pålitliga, är Naturalpack.cz inte ansvarig för:

 • aktualitet, fullständighet, sanningsenlighet, relevans eller noggrannhet av all information, data och uttalanden som finns på Webbplatser och som tas från offentligt tillgängliga källor eller tillhandahålls av tredje part (t.ex. möjliga förseningar vid visning av nuvarande växelkurser för investeringsinstrument som handlas på utländska marknader);
 • någon direkt eller indirekt skada som uppstår genom tillfällig eller permanent oförmåga att använda innehållet;
 • sanningsenlighet, innehållet och formen av reklam från tredje part på Webbplatsen;
 • förpliktelser från tredje part som erbjuder sina tjänster via Webbplatsen; och
 • innehållet av webbplatser från tredje part som du besöker via länkar från vår Webbplats

Naturalpack.cz ger inga garantier för att funktionerna på Webbplatsen är utan avbrott eller fel.

Kontakt för felsökning av webbplatsen som inte är funktionell eller vid intresse för icke-kommersiell användning av innehållet

I händelse av tekniska problem vid användning av Webbplatsen eller intresse för icke-kommersiell användning av informationen som tillhandahålls på Webbplatsen kan Användaren kontakta webbplatsadministratören via e-post info@naturalpack.cz.

Informativ karaktär av webbplatsen

Den information som finns på Webbplatsen har bara informativ karaktär. Om inte annat framgår av Webbplatsens innehåll, utgör informationen på Webbplatsen inte juridisk-, skatte- eller investeringsrådgivning, investeringsrekommendation eller investeringsmöjlighetsanalys och kan heller inte betraktas som ett förslag om att ingå ett avtal.

Möjligheten att ensidigt ändra Webbplatsen eller Villkoren

Naturalpack.cz förbehåller sig rätten att göra tillägg eller ändringar eller att delvis eller fullständigt lägga ned webbplatsen utan föregående meddelande. Naturalpack.cz förbehåller sig också rätten att ändra Villkoren när som helst enligt eget gottfinnande utan föregående meddelande. Eventuell ändring av Villkoren är effektiv för Användaren vid publicering av den nya versionen av Villkoren på Webbplatsen.

Villkor för användning av webbplatsen Natural Pack group

Detta dokument har utarbetats av Naturalpack.cz webbsidors upphovsman och det reglerar användning av webbsidorna Naturalpack.cz („Webbplatsen“) av tredje part (“Användare”).

Du bör noga läsa igenom dessa villkor för användning („Villkor“) innan du som Användare besöker Webbplatsen. Om du inte godkänner Villkoren bör du lämna Webbplatsen och inte fortsätta att använda den, eftersom i och med att Användaren besöker Webbplatsen godkänner denne samtidigt nedanstående villkor av Webbplatsen Naturalpack.cz.

Äganderätt till webbplatsens innehåll

Webbplatsen Naturalpack.cz ägs och drivs av bolaget Natural Pack group s.r.o. Webbplatsen kan också innehålla information som tillhandahålls av Naturalpack.cz avtalspartners, denna information ägs i så fall av dessa enheter.

Begränsningar avseende användandet av webbplatsen

Användarna har inte rätt att utan tillstånd från Naturalpack.cz:

 • arkivera, distribuera eller kommunicera information som finns på Webbplatsen till tredje part; eller
 • använda Webbplatsens innehåll för systematisk bearbetning, länka den med andra upphovsmäns verk, skapa databaser eller utföra andra aktiviteter än att visa Webbplatsen för Användarens personliga användning.
 • Användning av Webbplatsen av Användaren om hans/hennes personliga användning är en obehörig störning av Naturalpack.cz rättigheter och samtidigt kan det också vara otillåten störning av rättigheter av tredje part som tillhandahåller information som är tillgänglig och sprids via Webbplatsen.

 

 

Användare får inte:

 • påverka det tekniska genomförandet av webbplatsen eller innehållet; och
 • använda informationen på Webbplatsen i strid med gällande lagar.

Ansvarsbegränsning

Du förstår uttryckligen att din användning av Webbplatsen sker helt på egen risk. Även om innehållet av Webbplatsen har erhållits från källor som vi anser vara tillförlitliga och pålitliga, är Naturalpack.cz inte ansvarig för:

 • aktualitet, fullständighet, sanningsenlighet, relevans eller noggrannhet av all information, data och uttalanden som finns på Webbplatser och som tas från offentligt tillgängliga källor eller tillhandahålls av tredje part (t.ex. möjliga förseningar vid visning av nuvarande växelkurser för investeringsinstrument som handlas på utländska marknader);
 • någon direkt eller indirekt skada som uppstår genom tillfällig eller permanent oförmåga att använda innehållet;
 • sanningsenlighet, innehållet och formen av reklam från tredje part på Webbplatsen;
 • förpliktelser från tredje part som erbjuder sina tjänster via Webbplatsen; och
 • innehållet av webbplatser från tredje part som du besöker via länkar från vår Webbplats

Naturalpack.cz ger inga garantier för att funktionerna på Webbplatsen är utan avbrott eller fel.

Kontakt för felsökning av webbplatsen som inte är funktionell eller vid intresse för icke-kommersiell användning av innehållet

I händelse av tekniska problem vid användning av Webbplatsen eller intresse för icke-kommersiell användning av informationen som tillhandahålls på Webbplatsen kan Användaren kontakta webbplatsadministratören via e-post info@naturalpack.cz.

Informativ karaktär av webbplatsen

Den information som finns på Webbplatsen har bara informativ karaktär. Om inte annat framgår av Webbplatsens innehåll, utgör informationen på Webbplatsen inte juridisk-, skatte- eller investeringsrådgivning, investeringsrekommendation eller investeringsmöjlighetsanalys och kan heller inte betraktas som ett förslag om att ingå ett avtal.

Möjligheten att ensidigt ändra Webbplatsen eller Villkoren

Naturalpack.cz förbehåller sig rätten att göra tillägg eller ändringar eller att delvis eller fullständigt lägga ned webbplatsen utan föregående meddelande. Naturalpack.cz förbehåller sig också rätten att ändra Villkoren när som helst enligt eget gottfinnande utan föregående meddelande. Eventuell ändring av Villkoren är effektiv för Användaren vid publicering av den nya versionen av Villkoren på Webbplatsen.