Skip to main content

Zpracování osobních údajů

Tento dokument byl připraven autorem webu Naturalpack.cz a upravuje pravidla pro zpracování osobních údajů třetích osob („Uživatelé“) při využívání webových stránkách Naturalpack.cz („Stránky“).

Účel zpracování osobních údajů

Naturalpack.cz zpracovává osobní údaje Uživatelů za účelem:

 • realizace práv a povinností Naturalpack.cz a Uživatelů souvisejících s využíváním Stránek;
 • základní identifikace Uživatele při jeho registraci na Stránkách; a
 • komunikace s Uživateli včetně zasílání obchodních sdělení.

Rozsah zpracování osobních údajů

Naturalpack.cz nezpracovává žádné osobní údaje Uživatelů s výjimkou těch, které:

 • jsou dobrovolně poskytnuty ke zpracování samotnými Uživateli, a to vždy s jejich výslovným souhlasem; a
 • je Naturalpack.cz oprávněn nebo povinen zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Stránky lze proto navštěvovat i anonymně.

Nicméně pokud se Uživatel rozhodne na Stránkách zaregistrovat (např. za účelem získání informací, které nejsou anonymním uživatelům Stránek k dispozici), zpracovává Naturalpack.cz osobní údaje standardně v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa. Na takto zaregistrovanou emailovou adresu může Naturalpack.cz čas od času zaslat Uživateli obchodní sdělení za účelem podpory produktů nebo služeb.

Způsob zpracování osobních údajů

Naturalpack.cz zpracovává osobní údaje Uživatelů v elektronické formě, typicky přímo prostřednictvím Stránek.

Doba zpracování osobních údajů

Naturalpack.cz zpracovává osobní údaje Uživatelů pouze po nezbytnou dobu podle příslušných právních předpisů v rámci realizace účelů zpracování uvedených výše.

Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám

Naturalpack.cz nezpřístupňuje osobní údaje Uživatelů třetím stranám s výjimkou:

 • třetích stran, které se podílejí na vývoji, provozu a údržbě Stránek; a
 • případů, kdy je Naturalpack.cz povinen podle příslušných právních předpisů tyto osobní údaje příslušné třetí straně zpřístupnit;
  a to za předpokladu, že takové třetí strany budou tyto osobní údaje také uchovávat jako důvěrné a bránit je před zneužitím.
 • Neosobní identifikační informace Uživatele mohou být poskytnuty třetím osobám k marketingovým nebo reklamním účelům.

Cookies a shromažďování anonymních dat

Naturalpack.cz tímto Uživatele upozorňuje, že z důvodu zlepšení provozu a údržby Stránek a zároveň zvýšení kvality poskytovaných služeb může Naturalpack.cz analyzovat, shromažďovat a zpracovávat některé anonymní statistické údaje Uživatele, které vznikají během využívání Stránek. Za tímto účelem využívá Naturalpack.cz při provozování Stránek tzv. cookies.

Cookies jsou malé soubory dat, které jsou při návštěvě internetových stránek ukládány v koncovém zařízení Uživatele (např. v počítači, tabletu nebo smartphonu). Cookies slouží k tomu, aby daná internetová stránka Uživatele rozpoznala a poskytla mu tak vyšší uživatelský komfort. Informace ukládané prostřednictvím cookies zahrnují mj. IP adresy, typ používaného prohlížeče, poskytovatele internetového připojení, navštěvované internetové stránky, dobu navštívení takových stránek, reklamy zobrazené uživatelem nebo informace, které uživatel na navštívené internetové stránce uvedl.

Uživatelé berou výše uvedené informace na vědomí a s výše uvedeným zněním Pravidel pro zpracování osobních údajů souhlasí.

Zpracování osobních údajů

Tento dokument byl připraven autorem webu Naturalpack.cz a upravuje pravidla pro zpracování osobních údajů třetích osob („Uživatelé“) při využívání webových stránkách Naturalpack.cz („Stránky“).

Účel zpracování osobních údajů

Naturalpack.cz zpracovává osobní údaje Uživatelů za účelem:

 • realizace práv a povinností Naturalpack.cz a Uživatelů souvisejících s využíváním Stránek;
 • základní identifikace Uživatele při jeho registraci na Stránkách; a
 • komunikace s Uživateli včetně zasílání obchodních sdělení.

Rozsah zpracování osobních údajů

Naturalpack.cz nezpracovává žádné osobní údaje Uživatelů s výjimkou těch, které:

 • jsou dobrovolně poskytnuty ke zpracování samotnými Uživateli, a to vždy s jejich výslovným souhlasem; a
 • je Naturalpack.cz oprávněn nebo povinen zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Stránky lze proto navštěvovat i anonymně.

Nicméně pokud se Uživatel rozhodne na Stránkách zaregistrovat (např. za účelem získání informací, které nejsou anonymním uživatelům Stránek k dispozici), zpracovává Naturalpack.cz osobní údaje standardně v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa. Na takto zaregistrovanou emailovou adresu může Naturalpack.cz čas od času zaslat Uživateli obchodní sdělení za účelem podpory produktů nebo služeb.

Způsob zpracování osobních údajů

Naturalpack.cz zpracovává osobní údaje Uživatelů v elektronické formě, typicky přímo prostřednictvím Stránek.

Doba zpracování osobních údajů

Naturalpack.cz zpracovává osobní údaje Uživatelů pouze po nezbytnou dobu podle příslušných právních předpisů v rámci realizace účelů zpracování uvedených výše.

Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám

Naturalpack.cz nezpřístupňuje osobní údaje Uživatelů třetím stranám s výjimkou:

 • třetích stran, které se podílejí na vývoji, provozu a údržbě Stránek; a
 • případů, kdy je Naturalpack.cz povinen podle příslušných právních předpisů tyto osobní údaje příslušné třetí straně zpřístupnit;
  a to za předpokladu, že takové třetí strany budou tyto osobní údaje také uchovávat jako důvěrné a bránit je před zneužitím.
 • Neosobní identifikační informace Uživatele mohou být poskytnuty třetím osobám k marketingovým nebo reklamním účelům.

Cookies a shromažďování anonymních dat

Naturalpack.cz tímto Uživatele upozorňuje, že z důvodu zlepšení provozu a údržby Stránek a zároveň zvýšení kvality poskytovaných služeb může Naturalpack.cz analyzovat, shromažďovat a zpracovávat některé anonymní statistické údaje Uživatele, které vznikají během využívání Stránek. Za tímto účelem využívá Naturalpack.cz při provozování Stránek tzv. cookies.

Cookies jsou malé soubory dat, které jsou při návštěvě internetových stránek ukládány v koncovém zařízení Uživatele (např. v počítači, tabletu nebo smartphonu). Cookies slouží k tomu, aby daná internetová stránka Uživatele rozpoznala a poskytla mu tak vyšší uživatelský komfort. Informace ukládané prostřednictvím cookies zahrnují mj. IP adresy, typ používaného prohlížeče, poskytovatele internetového připojení, navštěvované internetové stránky, dobu navštívení takových stránek, reklamy zobrazené uživatelem nebo informace, které uživatel na navštívené internetové stránce uvedl.

Uživatelé berou výše uvedené informace na vědomí a s výše uvedeným zněním Pravidel pro zpracování osobních údajů souhlasí.