Skip to main content
SPÓŁKA NATURAL PACK GROUP S.R.O. REALIZUJE PROJEKT O NAZWIE

Innowacja w przetworzeniu maku, roślin oleistych i zbóż w spółce Natural Pack group s.r.o

Program jest wspierany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest więc współfinansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej. Natural Pack group s.r.o. współpracuje na projekcie z VŠCHT w Pradze, konkretnie z Wydziałem technologii żywności i biochemii – Instytutem mleka, tłuszczów i kosmetyki.

Celem projektu jest przetworzenie mleka, zbóż i roślin oleistych nową technologią innowacyjną, która usunie prawie 100% wszelkich zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zapewni tak ich czystość. Wynikiem będzie produkcja urządzenia technologicznego, które będzie w stanie dokonywać pasteryzacji i stabilizacji zbóż i roślin oleistych.

Dalsze informacje dotyczące programu dotacji
EVROPSKÁ UNIE
Ministerstvo zemědělství