Skip to main content
Společnost Natural Pack group s.r.o. realizuje projekt s názvem

Inovace ve zpracovávání máku, olejnin a obilovin ve společnosti Natural Pack group s.r.o.

Program je podpořen z Programu rozvoje venkova a je tak spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie. Na projektu spolupracuje Natural Pack group s.r.o. s VŠCHT v Praze konkrétně s Fakultou potravinářské a biochemické technologie – Ústavem mléka, tuků a kosmetiky.

Cílem projektu je zpracování máku, obilovin a olejnin novou inovativní technologií, která odstraní téměř 100 % veškerých mikrobiologických kontaminantů a zajistí tak jejich čistotu. Výsledkem bude pořízení technologického celku, který bude schopen pasterizovat a stabilizovat obiloviny a olejniny.

Více informací o dotačním programu
EVROPSKÁ UNIE
Ministerstvo zemědělství